Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

'goed' informeren

InformerenPosted by Tine Vandelacluze Thu, February 06, 2014 09:55:20

Informeren staat onderaan de participatieladder en vervult zo een zeer belangrijke functie: elk participatieproces moet niet alleen starten met het correct en volledig informeren, maar deze informatie moet ook continu beschikbaar zijn voor de gebruiker. De betrokkenheid van de gebruiker is bij deze vorm van participatie gering: hij is enkel toehoorder en heeft zelf geen of weinig inbreng. De zorgverlener bepaalt welke informatie er op welke manier ter beschikking staat. Dit legt dan ook een grote verantwoordelijkheid bij de zorgverlener in het al dan niet goed opstarten van het participatieproces. ‘Goed informeren’ vraagt een goede voorbereiding en een procesmatige aanpak. Drie belangrijke vragen die daarbij van pas komen 1. Wie is de doelgroep? 2. Welke methode van informeren is meest aangewezen voor die doelgroep? (schriftelijk/mondeling/visueel/combinatie) 3. Hoe kun je de informatie best verspreiden voor deze doelgroep?

  • Comments(1)//werkboek.gebruikersparticipatie.be/#post1