Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

Raadplegen, individueel of in groep

RaadplegenPosted by Tine Vandelacluze Thu, February 06, 2014 10:14:38

Het tweede participatieniveau is raadplegen. Hier zijn gebruikers mogelijke gesprekspartners die mee mogen denken en praten. De zorgverlener bepaalt wel de agenda van het gesprek en verbindt zich niet aan de resultaten van dit gesprek. De gebruiker wordt dus enkel geconsulteerd. Raadplegen kan zowel individueel als in groepsverband gebeuren.

Individuele raadpleging levert meestal een brede, globale input op en geeft zo zicht op de voor de doelgroep belangrijkste thema’s. De meest gebruikte vormen van individuele raadpleging zijn het tevredenheidsonderzoek en de bevragingen naar kwaliteit van zorg. Meestal gebeuren deze bevragingen aan de hand van vragenlijsten, al dan niet ondersteund door een (bij voorkeur neutrale) vragensteller/interviewer. Individuele raadpleging gebeurt ook steeds vaker digitaal. Deze zogenaamde e-participatie heeft als voordeel dat sommige specifieke groepen, zoals mensen met een psychische of fysieke beperking gemakkelijker kunnen participeren vanuit een veilige setting. Bovendien blijkt ook dat jongeren gemakkelijker via e-participatie bereikt en bereid gevonden worden.

Bij groepsraadpleging vinden er bijeenkomsten met gebruikersgroepen plaats. Via gesprekken met de groep wil de zorgverlener informatie verzamelen over wat er leeft en wat er nodig is. Gebruikers identificeren knelpunten, geven suggesties voor verbetering en benoemen ook de positieve punten.  • Comments(0)//werkboek.gebruikersparticipatie.be/#post2