Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

mee mogen, kunnen en willen

MeebeslissenPosted by Tine Vandelacluze Thu, February 06, 2014 10:26:28

De voorlaatste trede op de participatieladder is het niveau van “meebeslissen”. De gebruikers komen zelf tot beslissingen en de zorgverleners hebben enkel een adviserende rol. Eenvoudig uitgelegd betekent gebruikersparticipatie dat gebruikers ‘mee mogen, kunnen en willen doen’. Het ‘mee mogen’ verwijst dan naar het feit dat participatie een burgerschapsrecht is dat mensen het recht geeft deel te hebben aan besluitvorming over zaken die de eigen leefsituatie en die van de gemeenschap aanbelangen. Het ‘mee willen’ verwijst dan naar de emancipatorische visie op hulpverlening, waarbij gebruikers zelf richting willen geven aan hun leven, en dus ook aan dat deel waarvoor zorg gevraagd wordt. Het ‘mee kunnen’ tenslotte verwijst naar empowerment, waarbij gebruikers in staat gesteld worden om eigenmachtig beslissingen te nemen en te handelen.  • Comments(0)//werkboek.gebruikersparticipatie.be/#post9