Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

gebruikersparticipatie is een proces

Integrale aanpakPosted by Tine Vandelacluze Thu, February 06, 2014 09:53:08

Gebruikersparticipatie moet meer zijn dan een ad hoc initiatief dat eenmalig of slechts af en toe plaats vindt. Participatie is immers geen methode. De participatieladder van Edelenbos, met zes niveaus van participatie (informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen, zelfbeheer) geeft duidelijk aan dat gebruikersparticipatie een proces is. Meerdere treden van de participatieladder (moeten) worden beklommen en de ene trede kan niet zonder de andere. Dit betekent dat zomaar los een methode op een bepaald niveau inzetten niet voldoende, maar ook niet aangewezen is. Als de onderliggende treden van participatie niet genomen zijn, zal de gebruikte methode immers zijn doelen niet bereiken. Daar dreigt het gevaar van schijnparticipatie.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.