Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

mentaliteitswijziging

MeebeslissenPosted by Tine Vandelacluze Thu, February 06, 2014 10:29:42

Zorgverleners moeten niet alleen systematisch gebruikers het recht geven om mee te mogen beslissen over zaken die hun eigen leefsituatie of de gemeenschap aanbelangen, maar ook moeten ze nagaan op welke manieren ze dit ‘mee beslissen’ kunnen vorm geven. Bovendien kan het belangrijk zijn dat zorgverleners weten hoe ze hun gebruikers kunnen ondersteunen bij het (leren) nemen van eigen beslissingen. Mee beslissen betekent immers ook dat je eigen verantwoordelijkheid toeneemt, en voor gebruikers die het weinig of niet gewoon zijn om zelf beslissingen te mogen nemen, kan dit tot stress en onzekerheden leiden: welke beslissing moet ik nemen en wat als ik een foute beslissing neem? Als gebruikers steeds vaker zelf beslissingen nemen en zo de regie van hun eigen leven in eigen handen nemen en houden, moeten zorgverleners reflecteren over hun taken en begeleidingsrol en zich afvragen waar ze zelf nog te veel de regie in handen hebben en beslissingen nemen in de plaats van hun gebruikers. Deze mentaliteitswijziging, want dat is het echt wel!, kan maar als deze wijziging gedragen, ondersteund en aangemoedigd wordt door het beleid van de betrokken dienst of voorziening én indien elke betrokkene deze nieuwe visie en nieuwe manier van handelen consequent en systematisch toepast.
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.