Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

klein maar 'groots'

Co-producerenPosted by Tine Vandelacluze Thu, February 06, 2014 10:23:11

In de literatuur over gebruikersparticipatie in de zorg- en welzijnssector zijn er weinig voorbeelden van methodieken op dit niveau terug te vinden. Meer nog, dit niveau van participeren wordt vaak niet opgenomen in de participatieladder. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn enerzijds het feit dat het niveau “coproduceren” zeer dicht aanleunt bij het eerstvolgende niveau “meebeslissen”. Hoewel verschillende methodieken misschien als primaire doelstelling het coproduceren hebben, situeert het effect van deze methodieken zich toch vaak op het hogere niveau van meebeslissen zodat ze bij dit hogere niveau ingedeeld worden. Anderzijds is het ook mogelijk dat het begrip coproduceren, en de invulling die eraan gegeven wordt, te hoge verwachtingen creëert over het te bereiken resultaat van deze coproductie. Hierbij is het dan belangrijk op te merken dat coproduceren om ‘op het eerste gezicht’ kleine samenwerkingsverbanden kan gaan, die evenwel, ingebed in een visie rond participatie, een wezenlijk verschil uitmaken en dus zeker ook ‘groots’ kunnen genoemd worden.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.